Smitteverkstiltakene har rammet de eldre særlig hardt

Mange eldre har blitt rammet uforholdsmessig hardt av koronarestriksjonene som vi har hatt det siste året, og flere aktører mener nå at dette er noe som har fått alt for lite fokus.

Eldre med psykiske lidelser er særlig hardt rammet
Koronatiltakene rammet spesielt hardt eldre mennesker med psykiske lidelser, det viser en vitenskapelig artikkel som nylig ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening. Artikkelen er basert på studien Alderspsykiatriske helsetjenester under covid-19-pandemien. Disse resultatene kan du lese mer om på legeforeningens sider HER

Ikke bare ble de eldre pasientene psykisk dårligere av smitteverntiltakene, men de fikk også dårligere oppfølgning av andre sykdommer.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse har også laget en artikkel om denne studien som kan leses på deres nettsider HER. Fagsjef i alderspsykiatri, Marit Tveito, sier i denne artikkelen at mange mener de eldre i samfunnet har båret en dobbel byrde gjennom tiden med koronasmitte. De eldre er både mest utsatt for alvorlige følger eller død av koronasykdom, samtidig som de også er mer utsatt for de negative helsevirkningene som kommer av smitteverntiltakene.

 

Besøksrestriksjoner har rammet hardt
Eldreombudet har fått svært mange meldinger om at besøksrestriksjoner ved sykehjem og andre heldøgns helse- og omsorgsinstitusjoner under pandemien har ført til urovekkende konsekvenser for beboerne. Eldreombudet mener at den foreløpige rapporten fra koronakommisjonen «NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien» ikke har tatt for seg hvilke følger den sosiale isolasjonen har hatt for eldre, både hjemmeboende og de som lever på en helse- og omsorgsinstitusjon. Ombudet har derfor i sitt høringsinnspill til denne rapporten bedt om at pandemiens konsekvenser for eldre blir langt mer inngående beskrevet i sluttrapporten fra kommisjonen. Hele høringsinnspillet fra Eldreombudet kan du lese HER.

 

Koronasertifikat
Det har også kommet kritikk fra flere hold mot at det såkalte koronasertifikatet kun er å få tak i via digitale verktøy som telefon eller PC. En undersøkelse viser at det nå er 480.000 personer over 60 år i Norge som ikke bruker eller har slike digitale verktøy. Slik dagens situasjon er, vil disse ikke kunne få et koronasertifikat som kan brukes til å reise, gå på konserter eller benytte en del andre kulturtilbud.

Dette skal myndighetene rette opp i, og det jobbes nå både i Fokehelseinstituttet og i Helsedirektoratet med å lage en løsning hvor man kan bestille koronasertifikat på papir. Det er tatt sikte på å ha denne løsningen klar i slutten av juni, og man skal da kunne ringe et telefonnummer for å få tilsendt koronasertifikat på papir til folkeregistret adresse.

bigstock-Tired-and-stressed-old-man-wit-386583844.jpg
@