Søk prosjektstøtte!

28. juni 2013

LOPs lokallag har flere muligheter til å få prosjektstøtte til ulike tiltak fra LOP sentralt. Har dere tanker rundt lokale tiltak og aktiviteter der siktemålet er å verve flere medlemmer bør en søknad om prosjektstøtte sendes til LOP sentralt.

  Det er ingen begrensninger på tiltak for å kunne søke prosjektstøtte. Det er heller ingen fastsatt grense i form av kronebeløp eller prosentandel av aktivitetens kostnad. Kravet som må oppfylles for å få prosjektstøtte er at man gjennomfører en spesiell aktivitet som ligger utenom den vanlige driften av laget.

 

LOP har også en støtteordning for oppstart av nye lag. Her gis det kr. 5.000 til oppstart av et lag, eventuelt mer ved behov, samt andre former for støtte fra LOP-sekretariatet, som for eksempel utsending av invitasjoner, herunder dekning av porto.

 

Husk også at de lag som feier sine 5-årsjubileer og inviterer en representant for sentralstyret mottar kr. 2.500 + ei klubbe i gave.

bigstock-Seniors-In-Library-3915320.jpg
@