Sommel og diskriminering

29. juni 2011

Norge ble igår for annen gang dømt av EFTA-domstolen i en pensjonssak. Det gjelder forskjellsbehandlingen mellom enker og enkemenn i utbetalinger fra Statens Pensjonskasse. Bakgrunnen var at enkemenn som var gift med kvinner som ble medlem av SPK før 01.10.76 fikk redusert pensjon hvis de hadde inntekt. EFTA-domstolen konkluderte med at Norge brøt EUs likestillingsdirektiv. Fire år etter den første dommen har Norge fremdeles ikke utbetalt det enkemennene fikk rett til. Statssekretær Jan-Erik Sløstad i Arbeidsdepartementet innerømmer at saken ikke har vært høyt nok prioritert og lover alle gjenlevende enkemenn etterbetaling innen september 2011. Etterkommerne etter de ca 850 som ikke lenger er i live, vil få utbetalt det fedrene hadde krav på. Men dette vil ta noe mer tid, så de må vente til mars 2012. Sløstad løfter gjelder imidlertid bare SPK-pensjonister. KLP må gjøre sin del av jobben, sier statssekretæren. Pensjonsutvalget i LOP har vært engasjert i saken.

@