Spåkbruk i helsesektoren

23. juni 2014

Lillehammer Lokallag har laget et innspill til en av resolusjonene på landsmøtet i juni. Her gjengir vi deres innspill:

På Landsmøtet i Bergen i juni 2014 laget vi en resolusjon om språkproblemer i helsevesent og behovet for opplæring. Denne problematikken har vi hatt oppe flere ganger også i vårt Helse og omsorgsutvalg. Dog -språkproblemer er ikke bare knyttet til dårlige norskkunnskaper, men også til en del komplisert fagspråk.

  Heldigvis synes dette problemet å være forstått-og for oss som bla gjennom LOP er med i Eldreråd eller Brukerutvalg er det positivt.Utgangspunktet er at god og riktig behandling (kunnskapsbasert praksis) bygger på tre elementer som er rimelig likeverdige- Disse er: -tradisjonell skolemedisin -erfaringsbasert kompetanse fra ulike fagmiljøer -bruker –eller pasientkompetanse-vi er ulike individer

  Det jobbes nå hardt med å lage pasientforløp for ulike områder som f.eks brystkreft, hjerneslag, rusrelaterte problemer etc og her er brukerkompetanse veldig viktig. -Hvordan få en språkbruk i slike dokumenter som er forståelig for menigmann. Etter å ha vært noe med på dette oppdager jeg at det å få til enkel og begripelig språkbruk er en kjempeoppgave. Får vi dette til skriftlig kan dette også hjelpe til å få de muntlige samtalene til å bli lettere å forstå. Det skjer heldigvis positive ting her.

  Per Rasmussen Lillehammer LOP
Lege-med-eldre-dame.jpg
@