Spania-pensjonistene trenger ikke uroe seg for pensjonen

I agurktidens høysesong i juli måned har litt av avisdebatten gått mellom SV og Fremskrittpartiet om hvorvidt pensjonister bosatt i Spania kan rammes av kutt i utbetalingene.

Bakgrunnen for denne problemstillingen er et ønske fra Fremskrittspartiet om å kjøpekraftsjustere barnetrygd og kontantstøtte som går til utlandet. Begrunnelsen for dette er at slike ytelser, som for eksempel går til ektefeller i Polen og Litauen, utgjør en hel årslønn i disse landene. Eirik Sakariassen fra SV gikk derfor ut i Dagbladet i juli og mente at dette også ville medføre at pensjonister som er bosatt i utlandet også må få sine pensjoner kjøpekraftjustert i henhold til det landet de er bosatt i. Dette utspillet fikk svar fra Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet, som er leder av Arbeid- og sosialkomiteen. Han avskrev alle muligheter for en slik justering i pensjonene for de av pensjonistene som er bosatt i utlandet.

Les innlegget fra Eirik Sakariassen HER

Les innlegget fra Erlend Wiborg HER

2bigstock-Senior-Couple-On-A-Bicycle-3916876.jpg
@