Spørsmål og svar

I vårt siste «Vi i LOP» har de siste ordene under spørsmål og svar på side 11 falt ut. Derfor gjengir vi dette her.

Spørsmål: Jeg har hatt offentlig AFP fra uttak 62 år og fram til overgang til alderspensjon ved 67 år. Da NAV beregnet min AFP-pensjon fikk jeg medregnet framtidige poeng fram til alder 67 ut fra videreføring av inntekten ved avgang. Når jeg nå går over til alderspensjon ser jeg at NAV ved beregning av alderspensjonen bare har videreført inntekten fram til 65 år. Det gjør at jeg får lavere poengsum nå, og dermed lavere pensjon, enn da de regnet ut AFP. Kan dette være riktig?

Svar: Det virker underlig og overraskende, men det er riktig i den forstand at det er i samsvar med gjeldende regler. Ved uttak av AFP i perioden fra 62 tom. 64 år beregnes framtidige poeng på samme måte som for uføre, dvs. til en blir 67 år. Ved uttak av alderspensjonen fra 67 år regner en bare med poeng fram til alder 65. Framskrivingen av poeng etter uttak av AFP gjelder dermed ikke for alder 65 og alder 66. Begrunnelsen er at da får en AFP etter tjeneste-pensjonens regler og ikke etter folketrygdens regler.

Om det er en god begrunnelse er en annen sak. For mange vil det ikke spille så stor rolle, når de siste inntektsårene før en tar ut AFP ligger på nivået til de 20 beste beregningsårene før uttak. Gir de 20 beste årene lavere poeng enn en videreføring av inntekten de siste årene før AFP-uttak vil det derimot få lavere poengsum ved beregning av alderspensjon enn ved AFP-beregningen.

Har du et spørsmål du ønsker svar på? Send det til mgh@hamrin.no

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg