Spørsmål til Kulturdep.!

20. januar 2013

- Det er god grunn til å stille spørsmål til Kulturdepartementet om hvorfor LOP ikke får midler fra Den kulturelle spaserstokken, sier LOP-leder Kjell Helland. Når Pensjonistforbundet får en million kroner, bør LOP kunne få de 100.000 kronene vi har søkt om, mener han. Nå har han skrevet brev til departementet og se spent på svaret.

Den kulturelle spaserstokken er en fellessatsing mellom Kultur- og Helse- og omsorgsdepartementet, forvaltet av førrstnevnte. Formålet er å bringe kunst og kultur til folket.Kommunene er fremhevet som søkerinstanser. I 2012 fikk Pensjonistforbundet 1 million av de 29,7 millioner som var budsjettert, for å bidra til det kulturelle tilbundet til eldre. Det øvrige midlene ble fordelt på 321 av landets 428 kommuner.

@