Språkproblemer i helsevesenet

09. april 2014

I de siste årene er det ansatt mange utenlandske helsearbeidere I Norge.  Norskkunnskapene deres er ofte lite tilfredsstillende.  Det er ikke uproblematisk at en i mange yrker hvor kommunikasjon er viktig, kan oppleve at språkbarrierer kan komme i veien for at informasjon når frem. Det finnes dessverre eksempler på at helsepersonalets manglende norskkunnskaper har fått fatale følger.

Å overvinne språkbarrierer i offentlige etater er helt nødvendig for at etatene skal fungere godt. Arbeidsgiver skal sørge for at den de ansetter, har de rette kvalifikasjonene til å kunne utføre arbeidsoppgavene. I dette ligger også en plikt til å påse at personalet har tilstrekkelige norskkunnskaper. Personalansvaret på dette området er ofte plassert hos avdelingslege eller avdelingssykepleier. Disse har sjelden en god formell utdanning i norsk.  Helsedirektoratet har gitt ut en rettledning om bl.a. krav til språkferdighet og kommunikasjonsevne for stillingen. På dette området er veiledningen altfor svak. Kravene til språkferdighet og kommunikasjonsevne må revideres.  Ferdigheten i norsk hos de ansatte må heves. Personer med god formell norskkunnskap må gjennomføre testingen. Kravene må gjelde i samtlige fylker og kommuner, og dette må de kunne samarbeide om. Resolusjon som er enstemmig vedtatt på årsmøte i LOP Bergen og omland 28. januar Denne artikkelen står på trykk i «Vi i LOP» som sendes ut i disse dager. Du kan være med å diskutere innholdet på våre Facebooksider .
Lege-med-eldre-dame.jpg