Spreke boliger for eldre i Narvik

08. november 2009

60 tilstedeværende medlemmer i LOP Narvik og omegn ble engasjert til å diskutere hvilke boformer som er egnet for eldre da den nye kommunelegen Eva Opshaug Teigen innledet om sine tanker omkring løsninger som skaper et trygt og sosialt liv for eldre på novembermøtet. Styret i lokallaget vil arbeide videre for å fremme gode forslag om fellesskap for eldre i byen ogi bygdesentrene.  Les mer på Lokallag, Nordland, Narvik, Referater, Referat fra medlemsmøte.