Stadig flere ønsker å gå av med tidligpensjon

Myndighetene ønsker at alle skal stå i jobb betraktelig lengre enn det tilfellet er i dag. Men Norsk seniorpolitisk barometer for 2018 viser at myndighetenes ønsker ikke samsvarer med hva dagens 60-åringer selv ønsker.

Sist fredag ble Norsk seniorpolitisk barometer for 2018 lagt fram. Her kan man se at for personer som er 60 år og eldre har andelen som ønsker å arbeide etter man har rett til pensjon falt fra 75 prosent i 2010 til 54 prosent i 2018. Det er altså en betydelig økning de siste årene av de som ønsker pensjon fremfor å stå i arbeid noen år lengre.

En forklaring som er lansert er at opplevelsen av å ha arbeidsgleden i behold står helt sentralt for at eldre yrkesaktive skal utsette sin avgang fra arbeidslivet. Å miste arbeidsgleden gjør det mer fristende å gå av med tidligpensjon. Av dem som velger å stå i arbeid etter at de har rett til å ta ut pensjon finner man at flertallet gleder seg til å gå på jobben. Mens 65 prosent av alle arbeidstakere alltid gleder seg til å gå på jobben, er tilsvarende andel 73 prosent for de over 60 år som er i arbeid.

Hele rapporten kan leses HER

Businesskvinne.jpg