Stadig flere ønsker å jobbe litt ved siden av pensjonisttilværelsen

Mange ønsker å kunne jobbe litt selv om de har blitt pensjonister. Enkelte ønsker å jobbe full uke, men mange vil gjerne trappe ned men fremdeles ha litt å gjøre ved siden av pensjonisttilværelsen.

På et seminar den 5. mars skal en ny studie ved navnet «Eldre i arbeidslivet – slitenhet og yrkesavgang» legges fram. Det er den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) som har utført denne studien.

Teknisk ukeblad gir denne uken noen innblikk i resultatene fra denne studien. Noen av hovedpunktene er at eldre arbeidstakere, vel og merke de som fremdeles er i jobb, ikke er mer slitne enn de som er yngre, og hele 35 prosent av arbeidstakerne ønsker å jobbe til de er 70 år. I tillegg viser studien at det blir mer og mer vanlig å ville jobbe ved siden av pensjonstilværelsen.

Studien finner du HER.

NorLAG-studien bygger på intervjuer av over 6000 personer mellom 50 og 95 år. Tallene viser at de arbeidstakere som er mellom 67 og 75 år jobber betraktelig lengre uker enn gjennomsnittet av befolkningen, og sykefraværet er rekordlavt.

Men fortsatt er halvparten av arbeidsstyrken gått av med pensjon ved 65-års alder, ved 70-års alder har 80 prosent gått av, og ved 74-års alder har 90 prosent gått av.

Vi vil komme tilbake med flere detaljer fra denne undersøkelsen etter at den er lagt fram. Innblikket den gir så langt er at seniorer kanskje har mer ulike ønsker og behov enn det man har trodd til nå.

bigstock-technology-old-age-and-people-336471697.jpg