Statens seniorråd fornøyd med heving av aldersgrensen fra 70 til 72 år

I forbindelse med endringen av arbeidsmiljøloven vedtok Stortinget rett før påske å heve aldersgrensen i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Dette er Statens seniorråd meget godt fornøyd med. Endringen trer i kraft fra 1. juli i år.

– Dette har vært vår sak, sier Wenche Frogn Sellæg, leder i Statens seniorråd. – Vårt primære ønske, om det i det hele tatt er nødvendig med øvre aldersgrenser, var at det bør være en felles øvre grense på 75 år i arbeidsmiljøloven, uten adgang til å fastsette lavere aldersgrenser.

Regjeringen går nå inn for en grense på 72, med en utvidelse til 75 år etter hvert.

– Øvre aldersgrenser er formelle hindre for eldres deltakelse i arbeidslivet. De har også betydning for synet på eldre ellers i samfunnet. Fordi man anses som for gammel til å arbeide, blir man ofte ansett som for gammel i andre sammenhenger også. Statens seniorråd er derfor fornøyd med at en nå vil heve grensen for øvre aldersgrenser i arbeidslivet.

bigstock-grandmother-using-laptop-32415893.jpg
@