Statsbudsjettet 2011: Ingen tannhelsereform

05. oktober 2010

Den varslede tannhelsereformen som skulle sikre at det offentlige i stadig større grad overtar ansvaret for tannhelsen, uteble i år også. Regjeringen fant ikke plass i statsbudsjettet til tiltak for tannhelsetjenester for eldre. LOP minner om at folks tannhelse er avhengig av inntekt, og derfor en stor utfordring for mange pensjonister. Tannhelsen er en del av den kroppslige helsen med tilsvarende behov for tilsyn og vedlikehold. LOP hadde ventet konkrete forslag  om gratis tannbehandling for alle over 75 år i budsjettet for 2011, og beklager sterkt at heller ikke dette kunne samfunnet unne sine aller eldste.

@