Statsbudsjettet 2011: Provosert og skuffet

05. oktober 2010

LOP er kraftig provosert og skuffet over at regjeringen i statsbudsjettet opprettholder forslaget om å øke trygdeavgiften for pensjonsinntekter fra 3 til 4,7 prosent. At dette foreslås gjennomført samtidig som pensjonene skal underreguleres med 0,75 prosent i forhold til lønnsutviklingen fra årsskiftet, er ekstra provoserende.  - Hvor lenge tør regjeringen fortsette å provosere og utfordre en så stor og økende folkegruppe som pensjonistene, spør mediepolitisk talsmann i LOP, Kjell Helland. Les mer Helland minner om at pensjonister over hele landet har vært samstemte i at forslaget om økt trygdeavgift ikke kan aksepteres. Likevel trosser regjeringen hundretusener av pensjonister. - Vi er jo sikre på at pensjonistene  har merket seg regjeringens manglende viljen til å lytte til  oss. I festtaler hylles pensjonister for stor innsats for dagens velstand og velferdssamfunn. Det er en dårlig belønning å gjennomføre skatteskjerpelser og andre innstramninger som særlig rammer dagens pensjonister.

LOP minner om at pensjonsforhold og skatteregler skal være en langsiktig kontrakt mellom samfunn og pensjonister. Vi må kunne forutsette at myndighetene holder kontrakter og ikke reduserer verdien av pensjoner etter forgodtbefinnende. Få pensjonister har mulighet for å øke inntekten gjennom retur til arbeidslivet. - Etter LOPs oppfatning er det uakseptabelt at opparbeidede pensjonsrettigheter brukes som salderingspost i regjeringens utjevningspolitikk, avslutter LOPs mediepolitiske talsmann.

@