Statsbudsjettet 2013

23. november 2011

Det er ingen trykkfeil i overskriften! Krav til statsbudsjettet 2013 står allerede på dagsorden når sentralstyret samles til møte på Oslo-kontoret i morgen 23. november. Arbeidsdepartementet har bedt om innspill innen 9. desember, og LOP leverer sine krav til Unio allerede innen 2. desember. LOP møter i Unios delegasjon også ifølge den nye samarbeidsavtalen som ble inngått i høst.

@