Statsbudsjettet 2014: Politikerne svikter pensjonistene

10. november 2013

Nok engang svikter politikerne oss pensjonister, sier Kjell Helland, leder av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP). Det startet med at særfradraget for alder ble fjernet i 2011. Så ble trygdeavgiften for pensjonistene økt fra 3 til 4,7 prosent. Dette ble fulgt opp med at de årlige pensjonene blir underregulert med 0,75 prosent i forhold til lønnsutviklingen for yrkesaktive. Nå opplever vi  at våre politikere på statsbudsjettet for 2014 ytterligere øker trygdeavgiften med 0,4 prosent til 5,1 prosent.

Det som her skjer viser en holdning til oss som pensjonister som vi burde vært foruten. Svært mange pensjonister har mer enn nok med å klare seg med den pensjonen de får, og burde derfor vært spart for den ytterligere skjerpelsen som nå skjer. Det er ikke slik man skal behandle dagens eldre. Det vi kan merke oss er at våre politikere ikke verdsetter landets nesten 800 000 pensjonister på den måten vi burde forvente, avslutter han den første kommentaren til statsbudsjettforslaget.

 

For ytterligere kommentarer:

Kjell Helland, 975 95 484 / kedhella@online.no
Banner198x250norsk.jpg
@