Stor vekst i eldres gjeld

06. mars 2015

Mange eldre velger å ta opp såkalte seniorlån der man ikke betaler renter eller avdrag så lenge man bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig og lånet innfris først ved død eller flytting til sykehjem.

Mange arvinger er ikke så fornøyde med denne løsningen, og generelt er det både stor skepsis og stor jubel for dette låneproduktet. Har man ikke livsarvinger er det liten grunn til å ikke benytte en slik modell til både å bo i egen opparbeidet bolig samtidig som man får nyte en romsligere økonomi ved hjelp av boligens verdi. Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet, dette har nok gjort sitt til at en del eldre har valgt å ta opp slike lån.

Dagens Næringsliv har satt fokus på denne typen lån i en nylig artikkel som kan leses HER .

danmark.jpg