Store bidrag fra seniorene til samfunnsregnskapet

Hele 29 milliarder kroner, det utgjør verdien av frivillig innsats fra norske pensjonister i året som snart er over. I Norge er frivillig innsats en grunnleggende verdi, og eldre personer utgjør en svært stor ressurs i dette regnestykket.

Det er selskapet NyAnalyse AS som tidligere i år utarbeidet en rapport over verdien på frivillig arbeid på oppdrag for Senteret for et aldersvennlig Norge.

«Pensjonistene leverte 15.500 årsverk knyttet til lag, organisasjoner og frivilligsentraler, mens de la ned 36.200 årsverk på uformelt frivillig engasjement – som å hjelpe naboen med gressklipping eller snømåking, og rydde strendene for plast», det skrev NyAnalyse i sin omtale ved lansering av rapporten. Hele rapporten kan du lese HER.

Senteret for et aldersvennlig Norge har gjennom ulike kampanjer fremhevet verdien av å være frivillig – og også synliggjort ulike måter og aktiviteter man kan la seg engasjere i, du finner mer informasjon om dette HER.

 

Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalmiljøet

Senteret for et aldersvennlig Norge har sammen med Halogen og 12 av landets kommuner utarbeidet en veileder som skal hjelpe kommunene til å tenke nytt som tilrettelegger og innovatør av fremtidens frivillighet. Veilederen inneholder konkrete metoder, eksempler, guider og maler som kan brukes for å engasjere flere seniorer til frivillig innsats i lokalmiljøet. HER finner du denne veilederen som også kan være fin å gå gjennom i kommunenes eldrerådsarbeid. 

 

bigstock-Three-happy-senior-people-hold-60482972.jpg
@