Stort flertall vil ha kommunale tjenester framfor private

21. august 2013

Nesten 70 prosent over 60 år foretrekker et kommunalt tilbud i sykehjem og hjemmesykepleie. Det er konklusjonen i en ny rapport fra FAFO.

Bare en av 10 over 60 år foretrekker private kommersielle sykehjem eller hjemmesykepleie. Nesten 70 prosent ønsker seg et kommunalt tilbud, og 10 prosent foretrekker at det er en frivillig organisasjon som driver tjenesten. Oppslutningen om det offentlige øker med alderen, men selv blant de under 30 år foretrekker om lag 60 prosent et offentlige eller ideelt drevet tilbud. Det viser en studie som har blitt gjennomført i fem kommuner som har konkurranseutsatt sykehjem og hjemmetjenester.

Konkurranseutsetting av helse- og omsorgssektoren har vært et hett politisk tema de siste par tiårene. Partene i arbeidslivet står i frontlinjen.  Sammen med to Fafo-forskere, har forskningsleder Heidi Gautun ved NOVA forsøkt å gå bak den ideologiske fasaden. LES  MER OM RAPPORTEN PÅ FORSKNING.NO  

Også en opinionsundersøkelse gjennomført av Opinion Perduco på oppdrag av LO Media viser at privatisering av offentlige tjenester ikke er noen valgvinner. Den landsomfattende spørreundersøkelsen viser at 39 prosent av befolkningen mener at ingen av de 16 tjenestene som er nevnt i undersøkelsen bør privatiseres. LES MER OM DETTE I FRI FAGBEVEGELSE
Lege-med-eldre-dame.jpg
@