Stort press på helsearbeidere

06. januar 2014

Hver tredje sykehusansatt sier seg helt eller delvis enig i utsagnet "Jeg opplever at jeg må kjøpslå eller gå på "akkord" med egne verdier i arbeidet". Det viser en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet laget på oppdrag fra Arbeidstilsynet som presenteres av Forskning.no.

- Å kjøpslå med egne verdier i arbeidslivet er en kroppsliggjøring av et strukturproblem, sier Ole Jacob Thomassen fra Høgskolen i Vestfold.

Han mener at dagens samfunn legger opp til at hver enkelt person holdes ansvarlig for å gå på akkord med egne verdier. Thomassen jobbet tidligere i Arbeidstilsynet. Der oppdaget han at flere av arbeiderne han snakket med opplevde at de ikke fikk gjort jobben sin godt nok etter faglige standarder, skriver Forskning.no.

Gjennom mange år har rapporter om uholdbare situasjoner og underbemanning på sykehjem kommet inn i de tusen hjem gjennom TV og aviser. Mange har også førstehånds kjennskap til dette gjennom egne eller nærstående personers erfaringer. Nå rettes det fokus på hele helse-norge. Forskeren mener det er på tide å undersøke strukturene rundt helsearbeiderne. - Vi trenger en mer overordnet løsning som beskytter arbeidernes integritet. Man må kunne diskutere premissene for det faglige arbeidet og hvordan organiseringen av dette arbeidet påvirker utførelsen, mener Thomassen. LES HELE ARTIKKELEN HER
lege-med-hjerte.jpg
@