Stort svik mot pensjonister

02. juni 2010

De tiltak som nå publiseres viser at myndighetene ikke føler ansvar for å oppfylle forpliktelser som tidligere er vedtatt. Dette føles som  et stort svik og fører til usikkerhet med hensyn til hva vi videre kan vente av lovendringer. Dette skriver styret i LOP Salten i et brev til stortingsrepresentantene fra Nordland fylke om bl.a. forslagene til skatteskjerpelse for pensjonister som har pensjoner høyere enn kr 280.000. Les hele brevet på Les mer - og bli inspirert!  Til Nordlands Stortingsrepresentanter Skatteskjerping og skattelette for pensjonister Styret i Salten Pensjonistlag av LOP (Landslaget for Offentlige Pensjonister) har i møte 26. mai drøftet regjeringens plan om å endre skatten for pensjonistene.

Vi finner utspill fra regjeringen, slik som pensjonsreformen og den nylig meddelte endringen i skattlegging av pensjonistene, foruroligende og høyst urettferdig.

Vår organisasjon, LOP, arbeider for å sikre pensjonistene en trygg alderdom.

Med mangeårig arbeidsinnsats og innebtaling til pensjonskassen var pensjonistene i det offentlige ifølge regelverket sikret en forutsigbar pensjon.

Med de tiltak som nå publiseres viser at myndighetene ikke føler ansvar for å oppfylle forpliktelser som tidligere er vedtatt. Dette føles som  et stort svik og fører til usikkerhet med hensyn til hva vi videre kan vente av lovendringer.

Styret i LOP Salten slutter seg til reaksjonene fra Bergen og omland lokallag og legger ved deres skriv til stortingsrepresentantene fra Hordaland.

Med vennlig hilsen

Brynhild Geiring (leder)            Odd Hals (nestleder)

@