Stortingets flertall vil beholde krav om helseattest for eldre

I dag skal det stemmes i Stortinget over å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere. Sp og Ap ønsker å fjerne dette kravet. Men det ligger ikke an til å bli flertall for dette forslaget.

Saken har vært til behandling i transportkomiteen, og både Høyre, Venstre, Frp og KrF vil stemme mot forslaget.

Til VG sier Frps representant i komiteen at de er imot helseattesten, men at de ønsker en forenkling av kravene fremfor å fjerne attesten helt. «Det bør være tilstrekkelig med en enkel helsesjekk av for eksempel syn, hørsel, blodtrykk og lignende», sier Tor Andre Johansen (Frp) til VG.

KrF mener at forslaget om å skrote hele helseattesten kan svekke trafikksikkerheten. « Vi mener det fjerner den viktige helsevurderingen som bidrar til trygg og sikker atferd på norske veier» sa Hans Fredrik Grøvan (KrF) til avisa.

bigstock-Stortinget-the-seat-of-Norway-104691761.jpg
@