Strategi for frivillighet i helse- og omsorgssektoren

Sist uke presenterte helseminister Bent Høie Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020). Strategien er et resultat av et samarbeid mellom Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet.

Statens seniorråd sier i en pressemelding at de ser særlig positivt på at strategien kommer med spesifikke tiltak rettet mot eldre. Her nevnes gågrupper og seniordans som aktiviteter for sosial kontakt og fysisk aktivitet. Besøksvenner innen eldreomsorgen trekkes også fra som et konkret tiltak. For å stimulere til slike tiltak vil man etablere en tilskuddsordning til aktiviteter for seniorer og eldre med mål om å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Ved å legge til rette for frivillig innsats vil flere holde seg aktive og friskere lenger, derfor er Statens seniorråd glad for at en Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet er lagt frem. De støtter fokuset på gode tiltak for eldre i samarbeid mellom offentlig sektor og frivillig innsats.

HELE RAPPORTEN KAN DU LESE HER

bigstock-Loving-Granddaugher-52880623.jpg