Studie av subjektiv tilfredshet med livet

Hvordan utvikler tilfredsheten med livet seg gjennom et livsløp? Nå har en stor samlestudie forsøkt å bringe oss litt nærmere svaret på dette spørsmålet.

Det er det vitenskapelige tidsskriftet Psychological Bulletin som har publisert denne studien som er utført av tyske og sveitsiske forskere. Totalt 450 undersøkelser med til sammen 460.000 personer ble inkludert i samlestudien som spesielt fokuserte på disse tre elementene: Tilfredshet med livet, positive følelser og negative følelser. 

Funnene i studien viser at tilfredsheten med livet reduseres for de fleste fra man er 9 år til man blir 16 år. Fra 16 år og fram til rundt 70 år vil de fleste oppleve at man blir mer tilfredse med livet. Men etter 70 år opplever mange at tilfredsheten blir noe mindre. Dette mener forskerne kan ha sammenheng med både skrantende helse etter hvert som man eldes, og mindre sosialt nettverk.

Forskerne bak studien håper at disse funnene kan bidra til å utvikle gode tiltak som kan være med å øke tilfredsheten også de siste årene av livet.

Du kan lese mer om denne studien på Forskning.no HER og i en pressemelding fra forskerne bak studien HER. 

bigstock-Loving-Granddaugher-52880623.jpg
@