Studie om overganger mot livets slutt

Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet som har kartlagt ulike overganger som mange eldre opplever etter hvert som årene går. I studien har man også sett på hvordan utdanning og økonomisk situasjon virker inn, i tillegg til om man er mann eller kvinne.

Nyhetsmagasinet Kilden har laget en artikkel som presenterer funnene fra denne nye studien. «Det er gjort mye forskning på overganger tidligere i livet, men lite på livsløpsoverganger hos eldre mennesker» det sier Katharina Herlofson, som er en av forskerne bak studien, til Kilden. Herlofson peker på at mens livet i yngre år i stor grad representerer det å gå inn i nye roller, så er det tapet av roller som ofte blir sentralt i eldre år.

Hovedfunnet i studien er at kvinner opplever flere overganger enn menn på sine eldre dager. Det henger blant annet sammen med at flere kvinner enn menn opplever å miste partneren sin, og fordi de ofte er yngre enn mennene får mange kvinner også kortere eller lengre perioder som omsorgsgivere. Gjennomsnittlig så man i denne studien at kvinnene hadde flere sykdommer enn mennene. Forskjellen ligger i at kvinner lever med sykdommen og plagene de får, mens menn har en større tendens til å dø av sykdommer de rammes av.

bigstock-Gray-Hair-Mature-Senior-Couple-460156375.jpg
@