Svak satsing på sterk alderdom

I en kronikk på nettstedet forskning.no stiller i dag flere helsearbeidere spørsmålstegn ved politikernes vilje til å satse på tiltak  som ikke bare legger flere år til livet, men som også gir mer liv til årene.

I kronikken utfordres politikerne til å øremerke ekstra midler til å ansette både fysioterapeuter og idrettspedagoger på norske sykehjem. Å bevare evnen til å bevege seg vil være å ta de eldres ønsker og behov på alvor, og da styrkes virkelig eldreomsorgen.  Les hele saken HER

bigstock-Senior-woman-after-exercising-91940969.jpg
@