Svært dårlig satsing på eldreboliger

Til tross for at det er bred politisk enighet om viktigheten av at eldre kan bi hjemme i egen bolig lengst mulig, og helst hele livet, er satsingen på dette i forslaget til Statsbudsjett for 2018 overraskende liten.

Norge er med i et globalt nettverk av aldersvennlige byer, representert med Oslo og Trondheim. En god boligpolitikk for eldre er en viktig del av dette prosjektet, der det er tenkt at alle kommuner skal trekke lærdom av det disse byene gjør. Alle de politiske partiene har sine egne forslag til en god boligpolitikk for eldre, men det finner vi lite fotavtrykk av i det fremlagte budsjettforslaget fra regjeringen. Tvert i mot er det lagt opp til kutt i tilskuddet til å sette inn heiser i eldre bygg, og tilskuddsordningen til tilpasning av egen bolig for eldre og funksjonshemmede holdes på samme nivå. Dette kan du lese mer om i ukens blogginnlegg av Bente Johansen som er seniorrådgiver i NBBL.

BY.jpg
@