Svikter politikerne pensjonistene?

01. juni 2012

I følge en nylig offentliggjort undersøkelse føler hele 45 prosent av eldre i alderen 60-75 år at våre interesser som pensjonister ikke blir ivaretatt av våre politikere. Det kommer ikke som noen stor overraskelser på oss, skriver LOP Trondheim i en uttalelse somble vedtatt på siste medlemsmøte i mai. - Det er nok å vise til de innstramminger som regjeringen har gjennomført de senere årene mot oss som pensjonister, understreker lokallaget, her kan vi nevne økt trygdeavgift, underregulering, reduserte fradrag på selvangivelsen  m.v.

Det siste eksemplet er årets trygdeoppgjør. Her ble resultatet for oss pensjonister 3,67 prosent. Et brukbart resultat. Problemet er at regjering og storting har fattet vedtak om at resultatene ved trygdeoppgjøret for alderspensjonister skal fratrekkes 0,75 prosentpoeng. Det innebærer at vi som alderspensjonister, som også har våre utgifter, kun vil få en økning i vår pensjon på 2,89 prosent. Dette virker direkte urettferdig, sier LOP Tromdheim. Derfor bør det ikke komme som noen overraskelse at vi som eldre føler at dagens politikere ikke ivaretar våre interesser. Medlemsmøtet i LOP Trondheim oppfordrer regjering og storting om å sørge for at underreguleringen for oss alderspensjonister blir fjernet ved neste trygdeoppgjør.

@