Svineinfluensa og pensjon

08. november 2009

Pensjonister som melder seg frivillig til arbeid i helsesektoren på grunn av utbrudd av influensa A, slipper avkorting av pensjon. Arbeids- og inkluderingsdepartementet la 6. november fram et lovforslag som innebærer at den offentlige helsesektoren ved behov kan mobilisere pensjonister til arbeid, uten at de får avkortet sin pensjon. -Dette er et viktig bidrag for å sikre at helsesektoren har nok personell til å opprettholde tjenestene i en situasjon hvor pågangen fra influensasyke er svært stor, og hvor også helsepersonellet selv kan bli rammet av influensaen, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Tiltaket er midlertidig og gjelder dersom den offentlige helsesektoren får et ekstraordinært behov for personell på grunn av utbrudd av influensa A (H1N1), og de ordinære virkemidler ikke er tilstrekkelige.

Lovforslaget gjelder de lovfestede pensjonsordningene; Statens Pensjonskasse og pensjonsordningene for sykepleiere og apotekvirksomhet. Ved en forskriftsendring gjøres tilsvarende endring også i forhold til avtalefestet pensjon (AFP).

Tiltaket gjelder både frivillig tjeneste på nærmere vilkår og beordret tjeneste dersom beordring blir nødvendig. Endringene innebærer at gjeldende regler om avkorting av pensjon i en begrenset periode suspenderes dersom pensjonisten utfører arbeid i den offentlige helsetjenesten. Endringene vil ha virkning fra 1. oktober og gjelder fram til 1. juli 2010.

@