Sykemeldinger for å hjelpe gamle foreldre

Stadig flere pårørende til de aller eldste merker at tjenestetilbudet i kommunene blir dårligere. Ny forskning fra OsloMet viser at mange må ta i bruk sykemeldinger fra egen jobb for å kunne yte nødvendig omsorg for eldre foreldre.

Det er velferdsforskningsinstituttet NOVA som har forsket på hvordan arbeidstakere klarer å balansere jobb og omsorg for gamle foreldre. I dette arbeidet er det intervjuet 6000 personer mellom 35 til 67 år. For første gang i historien vil den nye normalen være at fire generasjoner lever samtidig, tidligere har det i hovedsak vært tre generasjoner i live på samme tid. Dette fører til at mange personer som selv er pensjonister, eller som nærmer seg pensjonsalder, har gamle foreldre som trenger omsorg og hjelp. Hvordan skal dette balanseres samtidig som den generelle pensjonsalderen i samfunnet øker? I tillegg får mange oftere og oftere beskjed fra kommunene om at mangelen på personell er prekær og at alle innbyggere må innse at de kommunale tjenestene kommer til å bli færre og dårligere.

I studien fra OsloMet har man funnet en klar økning i sykefraværet hos dem som har omsorg for gamle foreldre. Det ser ut til at sykelønnsordningen fungerer som en sikkerhetsventil når presset for å utøve omsorg blir for stort, mener forskerne. Et av forslagene er å innføre en permisjonsordning for arbeidstakere som trenger fri fra jobb for å yte omsorg. Det blir spennende å se hvordan de politiske partiene vil følge opp denne problemstillingen. Vil det å innføre slike ordninger være et skritt i retning av en nedbygging av velfedsstaten med overføring av arbeid og ansvar fra storsamfunnet til den enkelte? Hva med dem som ikke har barn? Hva med de familiene der relasjonene er vanskelige eller brutt? Skal man pålegges å yte slik omsorg, og skal denne omsorgen knyttes mot biologiske foreldre eller eventuelt andre (som for eksempel steforeldre) som man har hatt som omsorgspersoner?  Det er grunn til å tro at det ligger an til mange politiske diskusjoner før et eventuelt nytt regelverk kan innføres.

bigstock-Senior-Lady-Serving-Tea-203066623.jpg
@