Tallet for å bli regnet som eldre går stadig ned

12. november 2014

Sist uke ble «Seniorpolitisk barometer 2014» presentert av Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk. Årets undersøkelse viser at alderen der folk blir regnet som «eldre» stadig går ned.

Seniorpolitisk barometer er en årlig undersøkelse som måler holdningen til eldre arbeidstagere i Norge og synet på det å jobbe lenge. Undersøkelsen ble første gang utført i 2003, det betyr at man har kunnet følge utviklingen gjennom 11 år.

Ut fra tallene kan man se at holdningen til eldre arbeidstakere generelt er god, men at det nå skjer en tilbakegang. I 2013 svarte norske ledere at alderen for å regnes for en «eldre arbeidstaker» var 57 år, mens i 2014 svarer de 55,4 år. Samtidig som 43 prosent av lederne mener at det er en fordel at folk jobber til over pensjonsalder, har 70 prosent av de samme lederne ikke ansatt noen over 50 år.

En oversikt over tallene i Seniorpolitisk barometer 2014 finner du HER
Businesskvinne1.jpg
@