Tannhelse på agendaen

I august i år ble det utnevnt et offentlig utvalg som skal se på fremtidig utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. En ny forskningsartikkel viser nå at personer over 65 år som mottar hjemmehelsetjenester har dårligere tannhelse enn resten av befolkningen.

LOP er representert i utvalget som har fått i oppdrag å utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester. Utvalget skal gjøre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, noe som også inkluderer organisering, finansiering og rettigheter.

Bak den nye forskningsartikkelen som er publisert i tidsskriftet Gerodontology står det norske forskere. Disse har gjennomgått 18 fagfellevurderte viteskaplige artikler fra et bredt antall land. Artikkelen viser hvordan mange får problemer med å ivareta egen tannhelse ettersom de blir eldre. Mange eldre har ubehandlet tannråte, plakk og problemer med tannkjøtt, og forskerne bak artikkelen mener det er grunnlag for å kunne si at eldre som er omfattet av hjemmehelsetjenesten generelt har dårlig tannhelse. Samtidig påpekes det at det er for lite forskning, og kunnskap, om tannhelsens påvirkning på livskvaliteten hos de eldste av oss.

Arbeidet i det nedsatte norske utvalget om tannhelse skal lede frem til en Norsk Offentlig Utredning (NOU) og utvalget har fått i oppdrag å levere sin endelige rapport innen utgangen av juni 2024.

bigstock-Senior-Man-Looking-At-The-Mirr-454574657.jpg
@