Telemark LOP: Tenk nytt om eldre!

01. februar 2013

Telemark lokallag støtter innspillet helseminister Jonas Gahr Støre har presentert på sin Facebook-side. Under overskriften Tenk nytt om muligheten ved å leve lenger skriver han " Begrepet eldreomsorg gir ofte inntrykk av at alle eldre har et omsorgsbehov. Alle med omsorgsbehov - i alle aldre - skal få det. Men mangfold preger de eldre, kanskje mer enn de yngre, mangfold i behov , lnkser og drømmer. De fleste vil bo hjemme, være aktive, bidra. Vi kan satse på et innovasjonsløft for omsorg, en sektor der det brukes altfor lite på forskning. Vi kan velge nye boformer og ny teknologi for å kunne bo hjemme lenger. Vi kan oppmuntre til mer nyskapende samarbeid med frivillig sektor." LOP Telemark støtter Jonas Gahr Støres utspiill, sier lokallagsleder Evy Nrattland, og oppfordrer kommunene i Telemark til å følge statsrådens innspill på en god og innovativ måte gjennom

  • at kommunen påtar seg å koordinere frivillighetsarbeid fra ulike organisasjoner og foreninger rettet mot alle grupper eldre, også de yngste eldre. Dette for å foredle og ta vare på de mangfoldet som allerede finnes,
  • å tilrettelegge og være pådriver for nye boformer. Boformer og boligkonsept bør ikke nødvendigvis bare være for eldre, men det er den gruppen som er vårt spesielle anliggende.
Brattland forteller at lokallaget også oppfordrer til langtidsplanlegging for sine eldre. Sykehjem og omsorgsboliger er bra, men kanskje vi må tenke litt nytt, for eksempel boligkonsept med "nogo attåt" ved å blande yngre og småbarnsfamilier. Her nevnes betjent resepsjon. gode fellesarealer, trimrom og gjesteleilighet. Muligheter for å kjøpe enkelte tjenester som rengjøring, varm mat og - selvsagt - vaktmestertjenester. - Folk, unge som gamle, vil ha tilgang til mange forskjellige fasiliteter for å få en praktisk og lettvint hverdag, slår en entusiastisk LOP-lokallagsleder fast.
@