Tommelen ned for Pensjonistforbundets, Frp og SVs forslag

ABC-Nyheter har satt fokus på at flere pensjonistorganisasjoner ikke vil være med på Pensjonistforbundets og Frp og SVs forslag om å løfte minstepensjonistene gjennom omfordeling. LOPs leder Torild Ofstad er intervjuet i saken, der hun begrunner hvorfor forslaget vil slå særlig uheldig ut for statlige pensjonister.

De vil få en dobbelt omfordelingseffekt fordi ytelser fra Statens pensjonskasse reguleres etter de samme satsene som folketrygden, sier Ofstad til ABC-nyheter.  – Det oppfattes som svært urimelig overfor store grupper med offentlige pensjonister som har hatt en forholdsvis lav lønn i forhold til utdanning og ansvar, og som ser på pensjonen som en del av den totale livslønnen, uttalte Ofstad under en høring på Stortinget om forslaget forrige uke.

Les hele saken her: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/01/10/195731951/pensjonistorganisasjonene-strides-om-minstepensjonsloft

zBwQuvq9mU3nuQ9FnFeV0QFLBBfLzYbn9dKprlW5-W1w.jpg
@