Travle dager i LOP

Sekretariatet har travle dager. Fjoråret skal oppsummeres både når det gjelder økonomi og aktiviteter. Og i forhold til tilgjengelige ressurser balanserer vi godt. Vi satser på fortsatt vekst i 2020. Det betyr vekst i antall medlemmer, fordi det er antall medlemmer som gir det økonomiske grunnlaget til aktiviteter. 

I løpet av vinteren og våren 2020, har flere lokallag hatt, eller får, besøk sentralt fra. Representanter fra sentralstyret, fra Pensjonsutvalget, fra Helse- og omsorgsutvalget og daglig leder har deltatt på årsmøter og medlemsmøter. Disse møtene er nyttige og inspirerende. Og som daglig leder i en koordinerende posisjon ser jeg at her er det gode muligheter for å overføre kompetanse på tvers av lokallag. Dette kan bidra til å ytterligere styrke lokallag som er i vekst, og det styrker de lokallagene som sliter. 

De lokallagene som sliter, sliter gjerne med å rekruttere nye folk til sine styrer. Og da gjelder det å synliggjøre at et verv i et lokallag er givende arbeid. Våre lokallag i vekst er gode eksempler på dette. Flere styrerepresentanter sier de vokser faglig på å være med i lokalt arbeid, i tillegg til at det er sosialt og hyggelig. 

Det er mye god helse å hente ved å være med i et lokallag, både som aktiv medlem og som aktiv i styrearbeid. I disse dager holder lokallagene på å avvikle sine årsmøter. Jeg ser frem til å fortsette og samarbeide med dere som tar gjenvalg, og jeg ser frem til samarbeid med nye folk.
Og til de av våre medlemmer som fremdeles ikke er medlem av et lokallag, anbefaler vi å ta seg en tur på et møte. Kontaktinfo til lokallagene finner dere bakerst i bladet vårt. 

LOP gjør en god jobb for pensjonister. Dette underbygges av sentralstyreleder i det siste nummeret av Vi i LOP. Vi jobber for den offentlige tjenestepensjonen til offentlige pensjonister, og vi jobber for gode levekår for alle pensjonister. I april er det nytt møte om statsbudsjettet 2021 for pensjonister. Her legger LOP frem sine krav. 

Jeg avslutter derfor med å si at vi trenger deg som medlem. Det er viktig at offentlige pensjonister står sammen og blir flere, slik at vi kan påvirke både når det gjelder eldreråd, høringer, statsbudsjett og trygdeoppgjør. 

Husk å betale medlemskontingenten. Og tusen takk for at du er medlem!

2019-05-09 13.38.04.jpg