God sommer!

Den siste tiden har landet vårt, og store deler av verden, levd i en slags unntakstilstand. Sekretariatet har hatt full drift under hele denne unntakstilstanden, på hjemmekontor. Og det er blant annet blitt gjennomført to telefonmøter for sentralstyret. Dette betyr at LOP som organisasjon, både sentralt og lokalt, er klare for mer og mer normalisering av sine aktiviteter – i takt med at smitteverntiltakene løsner opp. 

På grunn av koronasituasjonen har all møte- og reisevirksomhet for LOP sine lokallag vært avlyst, siden 12. mars. Den sosiale aktiviteten som til vanlig finner sted i LOP sine lokallag, er dypt savnet av mange. I denne koronaperioden har jeg som daglig leder hatt mange telefonsamtaler med medlemmer i hele landet. Utgangspunktet for telefonsamtalen har ofte vært kontingent og oppdatering av medlemslister. I de to siste månedene har samtalen raskt dreid seg inn på den isolerte situasjonen vi lever under. Mange av de jeg har snakket med synes dette har vært krevende. Det er kommet frem engstelse og det er kommet frem et sterkt savn etter aktiviteten i LOP sine lokallag, fra de som er medlemmer der. LOP sine lokallag er helsebringende for folk. 

Lokallagene er den sosiale grunnmuren i LOPs organisasjon. Det er på flere måter blitt bekreftet de siste par månedene. Og for en daglig leder er dette til inspirasjon for å etablere flere lokallag. 

Den lokale aktiviteten har begynt å røre seg litt noen steder, men det er selvfølgelig slik at det vil være enklere noen steder i landet å sette i gang med litt aktivitet. Dette er f.eks. avhengig av størrelsen på lokallaget, mulighet for stort lokale og ikke bruk av kollektivtransport.

Forslag til revidert statsbudsjett viser en betydelig innstramming av kommuneøkonomien. Og som sentralstyreleder skriver i sin leder, forsterker LOP sine krav til statsbudsjettet for 2021 om  tilstrekkelige midler, slik at det kommunale tjenestetilbudet ikke svekkes. Dette er et tegn på at det fremover vil være viktig å ha en interesseorganisasjon som LOP til å fremheve de eldre sine behov, og være deres talerør ovenfor myndighetene. I tillegg skal pensjonistenes offentlige pensjon også ivaretas i årene fremover. Derfor trenger vi alle dere som i dag er medlemmer, og vi trenger flere medlemmer. 

Vi har for tiden en vervekampanje på Facebook. Når dere ser den, ta og lik den og del den, slik at den sprer seg godt. Dette gir resultater i innmeldinger. 

Og de av dere som ikke har betalt kontingenten, oppfordres til å gjøre det.

I løpet av våren 2020, har vi fått i overkant av 600 nye medlemmer fra Sykepleierforbundet. Og i disse koronatider er det naturlig å tenke på hvilken rolle deres yrkesgruppe har. Vi tar hatten av for dere, og ønsker dere velkommen som pensjonister i LOP. Ta gjerne kontakt med lokallagene som har mye godt sosialt, faglig og kulturelt å by på. Kontaktpersoner finner dere bakerst i dette bladet. Ta også gjerne kontakt med daglig leder, så veileder jeg dere.

Jeg ønsker alle medlemmer en god sommer og en god helse.

2019-05-09 13.38.04.jpg