Tredje møte om 2023-statsbudsjettet

Pensjonist- og yrkesorganisasjonene møtte mandag arbeids- og inkluderingsministeren for tredje gang om 2023-statsbudsjettet.  

Statsråden hadde lest forslagene fra organisasjonene nøye og hun kommenterte de fleste forslagene våre. Det var spesielt gledelig hun var positiv til LOPs forslag om fastlegeordningen, som vi var alene om å fremme.

Sosial boligbygging blir en del av det nye prosjektet «Å bo trygt hjemme» . LOPs leder Rannveig Bærheim tok også opp samordningsfella for offentlig ansatte som arbeider utover pensjonsalder.

Alle organisasjonene var opptatt av å styrke kommuneøkonomien. Statsråden lovet å styrke NAV, førstelinjetjenesten og gjøre organisasjonen mer tilgjengelig.  Ellers omtalte hun evalueringsrapporten av pensjonsreformen, og lovet grundig høringsrunde.

Organisasjonene og statsråden undertegnet to avtaler; Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes og arbeidstakernes organisasjoner om statsbudsjettet når det gjelder saker av betydning for pensjonister»  og «Avtale mellom regjeringen og pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner». 

IMG-5801.JPG
@