Trenger god utredning for best mulig resultat

En ny norsk doktorgradstudie viser at det er viktig at eldre mennesker får en individuell geriatrisk vurdering før det igangsettes kreftbehandling, for på den måten å bedre prognosene for en vellykket behandling.

«Internasjonalt er bruken av geriatrisk vurdering mye mer etablert. I Norge ligger vi etter. Dette skyldes til dels mangel på kunnskap og er til dels et ressursproblem med mangel på geriatere». Det sier Guro Falk Eriksens som er lege i spesialisering i kreftmedisin, og som nå har tatt doktorgrad ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og sykdom (AFS) på Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo (UiO) til nettstedet Forskning.no.

Eriksen understreker at det er viktig at å gjøre en individuell vurdering for å finne ut hvordan oppfølgingen og kreftbehandlingen best mulig kan tilpasses den enkelte.

Helsetilstand handler om langt mer enn alder. En 80-åring kan være supersprek mens en 60-åring kan være skrøpelig. Derfor er det så viktig å få kartlagt individuelle faktorer som kan påvirke hvor vellykket et behandlingsløp kan bli.

Det er intervjuer med 301 pasienter over 65 år som danner grunnlaget for denne studien. De største pasientgruppene var innen bryst-, prostata- og lungekreft. 

Studien viser også at eldre mennesker kan tenke annerledes om kreftbehandling enn det yngre personer gjør. Hvis prisen for en forlenget levetid blir dårlig livskvalitet og stor avhengighet av andre er det mange som ikke ønsker dette. Livskvalitet her og nå blir en viktig faktor.

Eriksen påpeker at det kan være en fare for at eldre kan utsettes for aldersdiskriminering i behandlingen ved at man overbehandler eldre som er skrøpelige og underbehandler de spreke. Nettopp derfor er det så viktig med en god individuell utredning før behandlingen startes opp.

Lege-med-eldre-dame.jpg
@