Trygdeoppgjøret 2012

24. mai 2012

- Trygdeoppgjøret ble avsluttet i dag, forteller LOP-leder Kjell Helland som deltok i drøftingene sammen med Unios representant. Resultatet for alderspensjonen ble en økning på 3,67 prosent. Fratrukket underreguleringen på 0,75, blir den reelle økningen 2,89 prosent. Helland opplyser at resultatet blir vedtatt i statsråd fredag 25. mai.

@