Trygdeoppgjøret og forhandlingsrett

Som dere sikkert kjenner til alle sammen ble trygdeoppgjøret igjen negativt. Kjøpekraften vår blir redusert med 0,2 %. Slik ble det fordi regjeringen holdt på en nedregulering på 0,75%. LOP skrev derfor ikke under protokollen.

Det vises til LOP’s krav som ble offentliggjort på hjemmesiden (se nedenfor og de kommer også i neste nummer av Vi i LOP ca 15. september). Både under trygdedrøftingene, og under Debatten (NRK 8. september) og i andre fora fremmet Pensjonistforbundet krav om forhandlingsrett. Krav om forhandlingsrett kan LOP være enig i, dersom det dreier seg om å forhandle om størrelsen på trygdeoppgjøret, men ikke om det dreier seg om en omfordeling innenfor rammen slik Pensjonistforbundet krever. Våre medlemmer kan fort tape pensjon på dette. Vi taper ikke bare alderspensjon fra folketrygden, men også tjenestepensjonen vår fordi dette henger sammen. Det gjelder ikke de private pensjonene. Dialogen under trygdedrøftingene viste at Pensjonistforbundet står nokså alene om dette kravet. Et trygdeoppgjør kan ikke sammenlignes med et lønnsoppgjør slik Pensjonistforbundet gjør. LOP mener at det er våre opparbeide rettigheter gjennom vår deltagelse i arbeidslivet som skal ligge til grunn for fordelingen.

Minstepensjonen er for lav, men dette må rettes opp gjennom løft på statsbudsjettet. Det er ikke de andre pensjonistene som skal finansiere en øking av minstepensjonene gjennom gjennom å gi avkall på egen pensjon. Som det tidligere er informert om på denne siden, er det satt ned et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. LOP har nå skrevet brev til statsminister og arbeids-og sosialminister og utrykt sin undring og protestert over sammensetningen av utvalget. Ingen organisasjoner er med i utvalget, men hovedorganisasjonene skal være med i en referansegruppe. Vi har derfor i brevet uttrykt et klart ønske at LOP må bli hørt i denne sammenheng. Vi har også påpekt at vi har stor kompetanse på området. Vi har bedt om snarlig svar. Brevet går også til alle de politiske gruppene på Stortinget til orientering.

Vennlig hilsen
Torild Ofstad
Styreleder i LOP
zBwQuvq9mU3nuQ9FnFeV0QFLBBfLzYbn9dKprlW5-W1w.jpg
@