Turer i Norge gir grunnlag for utvikling av landsbygda

LOPs mange lokallag arrangerer hvert år spennende turer til ulike destinasjoner i landet vårt. Både flott natur og spennende måltider er ofte viktige innslag på disse turene, og nå viser en ny undersøkelse at akkurat disse faktorene representerer et stort potensial for den norske landsbygda.

Det er forskningsprosjektet FoodLessons: Kulinarisk arv som en ressurs i bygging av "matnasjonen Norge 2030" som har sett nærmere på den norske landsbygda som turistmål og hvilke muligheter som ligger her.

I denne studien så man at fire av ti respondenter hadde interesse for gamle mattradisjoner og matlagningsteknikker, og halvparten av respondentene var villige til å betale mer hos de restaurantene som serverte lokal mat.

Undersøkelsen så også på hva folk spiser når de er på hytta. Selv om de fleste holder seg til en hverdagslig mat brukes det litt mer penger på finere kjøtt- og fiskevarer, søtsaker, snacks og alkohol når man er på hytta. Men undersøkelsen viste også at mange hyttebesøkere handler lokalt og er positive til matopplevelser i nærheten av hytta eller fritidsboligen.

Siden denne undersøkelsen ble gjort høsten 2022 råder det usikkerhet rundt hvor mye de økte matprisene det siste året betyr for resultatene. Forskerne bak studien tror at den store økningen vi har sett det siste året har gått ut over betalingsviljen, men at det likevel er stor interesse for lokalmat når man er på reiser i Norge.

bigstock-Norwegian-Landscape-With-Color-477305027.jpg