Tvangspensjonering er meningsløst!

07. juli 2014

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson hadde nylig en innledning i et møte med Statens seniorråd. Statens seniorråd skal særlig bekjempe aldersdiskriminering og jobbe for at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet og ledes i denne perioden av tidligere statsråd og stortingsrepresentant Wenche Frogn Sellæg.

- Regjeringen er opptatt av å få til en gjennomgang av alle aldersgrensene. For oss er det viktig å få til en endring, ikke å komme i en situasjon der vi ikke får til noen ting, sa Robert Eriksson i sin innledning til seniorrådet.

- Regjeringen vil sende tre forslag om endring av aldersgrensene på høring. Les mer om dette på Seniorportens nettsider.
9933de082d5c2e83799891e6e327bf80.jpg