Uenighet om «eldrebølgen» er avlyst eller ikke

De siste to ukene har debatten gått om hvorvidt andelen sysselsatte per pensjonist vil synke eller ikke. I dag er det 2,7 sysselsatte personer for hver person som mottar pensjon, denne raten er antatt å synke de nærmeste tiårene.

Det var i en artikkel i tidsskriftet Fagbladet samfunn & økonomi der Sindre Farstad fra Pensjonistforbundet argumenterte for at et slikt senario ikke er sannsynlig. Dette standpunktet begrunnes med at den yrkesaktive alderen vil øke i takt med den forventede økningen i levealder. Dette kan du lese mer om HER.

Men dette standpunktet har fått kraftig motbør, blant annet fra professor Nico Keilman. Han viser til at utgiftene til alderspensjon fra folketrygden forventes til å øke fra dagens nivå på rundt 200 milliarder kroner, til cirka 310 milliarder kroner i 2060. Folketrygdens utgifter, som også inkluderer uføretrygd, forventes til å gå opp fra dagens 18 prosent til 22 prosent i 2060 når man måler det i forhold til samlet pensjonsgivende inntekt. Keilman mener derfor at velferdsordningene vi har i dag på sikt vil være truet. Du kan lese hele innlegget hans HER.

Lege-med-eldre-dame.jpg
@