Ulikheter i hvilke vaksiner folk over 65 år velger å ta

Nå viser nye tall fra Folkehelseinstituttets overvåking en økende forekomst av covid-19 og influensa, og en klar økning i antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19. Dette kan bety at vintersesongen for slike utbrudd har fått en tidlig start.

Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at overvåkingstallene viser en markant økning i sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19, fra 287 innleggelser i uke 42 til 397 innleggelser i uke 43. Samtidig er det en tydelig økning i sykehusinnlegger som følge av influensa, fra 15 innleggelser i uke 42 til 35 innleggelser i uke 43. 

Vaksinasjonstallene per 1. november viser at 27 prosent av personer over 65 år er vaksinert for covid-19, mens 41 prosent av personer over 65 år er vaksinert for influensa. Det er dermed betydelig flere som har valgt å vaksinere seg mot influensa. Det er ikke opplyst noe om hva denne forskjellen kan komme av. Siden personer over 65 år er mer villige til å la seg vaksinere mot influensa enn det de er til å ta en ny booster-dose av vaksinen mot covid-19, mener flere at det ville det vært av interesse med en undersøkelse om hva denne forskjellen i vaksinevalg skyldes.

bigstock-Male-Senior-Smiling-After-Rece-468071399.jpg
@