Undersøkelse av seniorenes bruk av internett

En av de siste aktivitetene fra Eldreombudet før det ble lagt ned 1. juli i år, var en undersøkelse for å kartlegge bruken av internett blant eldre personer.

I anledning nedleggelsen hadde avisen VG et intervju med eldreombud Bente Lund Jacobsen. Der sa hun at det først og fremst er innen helse og omsorg og digitalisering som mange eldre sliter.

I juni gjorde Opinion en undersøkelse blant eldre over 60 år for Eldreombudet, som da var under avvikling. Der svarte 82 prosent av de spurte at de er daglige brukere av internett. Seks prosent av de spurte brukte aldri internett, og denne gruppen økte i størrelse i takt med alderen til respondentene.

Eldreombudets undersøkelse viser også at halvparten av de spurte synes det er uproblematisk å utføre det de trenger å gjøre på nett, mobil og apper. Samtidig var det 33 prosent som opplevde at det var problematisk å forholde seg til at oppgaver skulle gjøres via nett, og 15 prosent svarte at de ikke visste.

Hele undersøkelsen kan du lese HER. Undersøkelsen kartlegger i tillegg til digitale vaner også opplevelsen av egen hverdag, aktivitetsnivå og bosituasjon.

bigstock-Paris-France--Nov-----S-267639151.jpg
@