Undersøkelse om folks holdninger til ektefelledelt pensjon

Flere ganger har ideen om en ektefelledelt pensjon vært diskutert, uten å få gjennomslag. Ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) har de nå undersøkt nordmenns holdninger til ektefelledelt pensjon.

Det er sosiolog og forsker Ragni Hege Kitterød og professor Axel West Pedersen ved OsloMet som har gjort denne studien.

Kvinnelige pensjonister har lavere pensjon enn menn, dette henger naturligvis sammen med hvilken lønn man har hatt gjennom et langt yrkesliv. For gjenlevende med lav pensjonsopptjening ville en ektefelledelt pensjon kunne bety mye. Men for staten ville dette antakeligvis blitt en dyrere ordning, siden kvinner som har lavere pensjon ofte lever lengre enn sine menn med høyere pensjon.  

I noen få land, blant annet Sveits, har man ordninger der ektefellene kan dele pensjonsrettighetene seg imellom, slik at man som par selv kan velge å ivareta den som har minst pensjonsopptjening.

Dette temaet har tidligere vært oppe til politisk behandling, men ingen har til nå brydd seg med å undersøke hva de dette gjelder, altså folk flest, mener om saken.

Nå som dette er undersøkt finner man at det er flest kvinner som et positive til en ektefelledelt pensjon. De fleste som støtter ideen har lavere inntekt, og blant dem med høy inntekt er både menn og kvinner negative til en slik ordning. Samtidig ser man at de med lang utdanning støtter en slik ordning, dette gjelder også på tvers av kjønn. Det var ingen markante forskjeller i holdningene til dette spørsmålet ut fra alder, men gifte var mer positive til en slik ordning enn det samboende og enslige var. De mest positive til en slik ordning var velgere fra MDG, Rødt og KrF. Lavest oppslutning fant man blant velgere fra Ap, Høyre og Frp.

En lengre artikkel om funnene i denne studie kan du lese HER.

bigstock-Vector-stacks-of-coins-Gold--89708645.jpg
@