Urettferdig politikk

17. februar 2011

LOP Trondheim diskuterte politikernes behandling av oss som pensjonister på sitt årsmøte nylig og stilte spørsmålet: "Kan vi forvente at våre politikere ser hvilket urettferdighet de er i ferd med å gjøre ...? bl.a. i forbindelse med indekseringen av pensjonene. Årsmøtedeltakerne  tok også opp de nye skattereglene  og bemerket at "Det er trist å oppleve at våre politikere nå så å si ved enhver anledning gjør pensjonistenes situasjon vanskeligere."  En uttalelse ble vedtatt, og den er sendt statsminister og finansminister POLITIKERNES BEHANDLING AV PENSJONISTENE Trondheim lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister har på sitt årsmøte i februar diskutert politikernes behandling av oss pensjonister. I den anledning vil vivise til at Stortinget før nyttår vedtok nye regler for beskatning av pensjonsinntekt. Vedtaket innebærer at hver tredje pensjonist nå får økt trygdevagiften fra 3% til 4,7%. Alle pensjonistorganisasjonene har protestert. Uten at det fikk våre politikere til å snu. Dette er en avgiftsøkning som kun berører hver 3. pensjonist - ikke resten av befolkningen. I tillegg får nå vi sompensjonister redusert vår velstandsutvikling i forhold til de yrkesaktive. Pensjonene skal nå ved de årlige reguleringene følge lønnsutviklingen, men med et årlig fradrag på 0,75%.

Kan vi forvente at våre politikere ser hvilken urettferdighet de er i ferd med å gjøre, og i første omgang sørger for at denne underreguleringen ikke blir gjennomført? Det ville i tilfelle være en flott gest til landets pensjonister.

Det er trist å oppleve at våre politikere nå så å si ved enhver anledning gjør pensjonistenes økonomiske situasjon vanskeligere.

Hvis bakgrunnen for disse endringene er å bedre økonomien for dem med lavest pensjon, er det et samfunnsanliggende som alle skatteytere skal være med på å finansiere, ikke bare oss pensjonister. Det er høyst urimelig at den samme gruppe pensjonister som i trygdeoppgjøret i 2008 var med og finansierte oppjustering av minstepensjonen, nå skal rammes av økt helsedel av trygdeavgiften.

Vi synes det er trist at politikere og myndigheter omtaler en stor befolkningsgruppe, de eldre, som faktisk nå utgjør ca 1 million mennesker - som en byrde for samfunnet - det samfunn vi selv har vært med på å utvikler og tilrettelegge for neste generasjon.

Landslaget for offenlige pensjonister, Trondheim lokallag

@