Uten frivilligheten stopper Norge opp

10. mars 2013

Rundt 50 prosent av befolkningen driver en eller annen form for frivillighet som er et godt supplement til offentlige sektor. LOP Moss satte fokus på frivilligheten på sitt medlemsmøte 5. mars. Der hadde de invitert Anne Bramo fra Frivillighetssentralen til å orientere om deres arbeid.

Det ble en informativ og nyttig time hvor de fremmøtte fikk høre om Frivillighetssentralen som ledes av Moss og omegns Kvinneråd. Denne har bestått i 10 år. Det gis offentlig støtte fra stat og kommune til å drive sentralen. Bramo mente at uten frivillige ville Norge stoppe opp.

I Moss har sentralen registrert 200 frivillige som utfører tjenester av mange forskjellige slag. De frivillige kan selv bestemme hva slags arbeide de vil og kan utføre. Det kan være ønsker om arbeidstid – en til flere dager i uken, og hvor lenge de vil arbeide. Det er mange forskjellige situasjoner de eldre kan ha behov for hjelp til, som for eksempel følge til lege, være leksehjelp for barn, handle, være turledsager, høytlesning, skifte gardiner og andre praktiske småting i hjemmet.

Alt er vederlagsfritt. Den sosiale siden med besøket er av stor betydning, ikke minst for personer med få eller ingen pårørende.   HELE REFERATET FRA MEDLEMSMØTET HER

Lop-bilder-5.3.13-005.jpg
@