Utvalg om framtidens hjelpemiddelformidling

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av professor Arild Hervik har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken i tiden fremover. Tidligere denne måneden leverte utvalget sin sluttrapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Utvalget har vurdert behov for endringer i hjelpemiddelpolitikken for å møte fremtidens utfordringer, inkludert ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på området. Behovet for flere tjenester og mer velferdsteknologi i takt med det voksende antallet eldre personer i samfunnet vårt er også viet god plass i rapporten.

Hovedmodellen for hjelpemiddelpolitikken ligger fast i forslaget fra utvalget, men de har også foreslått å gjøre visse justeringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune. Utvalget har også foreslått flere tiltak for å effektivisere dagens formidling – herunder å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet på dette området. 

I rapportens sammendrag skriver utvalget at de har tatt utgangspunkt i brukeren i sine vurderinger, og hvordan sikre at brukernes behov best kan håndteres i en fremtidig modell. Videre skal tjenesten ytes så effektivt og ressursøkonomisk som mulig. Utvalget legger et tjenesteperspektiv til grunn, der hjelpemidler/ tilrettelegging er ett mulig tiltak for en bruker, men ikke målet i seg selv.

I forhold til de eldre i samfunnet understreker utvalget av hjelpemidler og tilrettelegging er sentrale tiltak for å kunne sikre at vi skal kunne bo lengre hjemme, samt å i størst mulig grad settes i stand til å klare oss selv.

Utvalget sier også i sitt innledende sammendrag at det å investere i helt nødvendige hjelpemidler er god samfunnsøkonomi. Utvalget foreslår derfor å videreføre lovfestede rettigheter i folketrygden.

LES RAPPORTEN HER

a-0043-b_rapport-hjelpemiddutvalget-1.jpg
@