Valgets kval

Mange velgere sitter på gjerdet og vet ikke helt hvilket parti de skal stemme på. Det som er sikkert, er at eldrepolitikken vil være et av de viktigste politikkområdene i årene framover.

I en tidligere sak har vi gått gjennom alle Stortingspartienes programmer på området eldrepolitikk, den finner du HER.

Man vet at dagens 40-60 åringer kommer til å leve lenger enn tidligere generasjoner, og dermed tilbringe flere leveår som pensjonister enn det foreldre- og besteforeldregenerasjonene har gjort. Dette krever en eldrepolitikk som i større grad er tilpasset ulike livsfaser enn det vi har i dag: - En politikk som både tar opp i seg å utnytte den store ressursen som pensjonistene representere i samfunnet, og som legger opp til å gi god og tilpasset hjelp til de mange som etter hvert kommer over i en fase der de blir svært gamle og trenger mer hjelp.

I anledning valget har flere av LOPs lokallag har hatt et leserinnlegg på trykk i sine lokalaviser. Her kan du lese dette innlegget. Og send det gjerne videre til andre med-pensjonister:

En god eldrepolitikk er mye mer enn en god eldreomsorg. Nå når valgkampen er i gang snakkes det mye om god eldreomsorg, og det er bra. Oversikt fra NAV viser at det nå er over 900.000 alderspensjonister i Norge. Men det å være pensjonist omfatter mye mer enn å ha muligheten for et godt helse- og omsorgstilbud når sykdommen rammer.
En god eldrepolitikk handler også om levekårene i hele pensjonisttilværelsen.  De siste tre årene har trygdeoppgjørene resultert i en reduksjon i realpensjonen. Det vil si at prisveksten har vært større enn veksten i pensjonen i kroner og øre. Pensjonistene har fått mindre å rutte med. Når vilkårene for eldre diskuteres er det noe som angår hele gruppen. For offentlige pensjonister slår dette ut dobbelt; fordi også tjenestepensjonen reguleres gjennom trygdeoppgjørene.
I de politiske utspillene hittil i valgkampen har utviklingen av pensjonene praktisk talt vært fraværende fra debatten. Med to hederlige unntak; ett konkret forslag fra Arbeiderpartiet i tråd med kravene i trygdeoppgjøret og utspill fra Fremskrittspartiet som bebuder et forslag. Men hva med de andre partiene?
For oss som tilhører gruppen alderspensjonister er det viktig at partiene klargjør sine standpunkt, og at vi nå får en ryddig eldrepolitisk debatt som ikke roter seg bort i tekniske spørsmål og om hva som er sagt og gjort da og da. For oss er det viktig hva som kommer i lommeboka neste år og årene deretter. Vi er mer enn 900.000 og vi har stemmerett!
bigstock-Stortinget-the-seat-of-Norway-104691761.jpg