Valgkamp og byutvikling i lokallag

16. januar 2013

17.januar er en populær møtedag for LOPs lokallag. Hittil har tre lag meldt inn møter til lop.no.

Oslo lokallag starter valgkampen 2013 på Peppes Pizza i Stortingsgaten hvor Carl I. Hagen (Frp) innleder om eldreomsorg og pensjonistenes rolle i samfunnet. Temaet blir fulgt opp gjennom våren av representanter for andre partier som stiller liste ved stortingsvalget til høsten. - Temaet er interessant fr våre medlemmer, understreker lokallagsleder Lillian Saxegaard.

Sider ved byutvikling står på programmet i to andre lokallag. I Trondheim lokallag kommer Trine Sørå til Hornemansgården og forteller om "Gamle Hjorten" som var en kjent revyscene i byen gjennom 100 år før det ble revet på 1960-tallet og erstattet av Ilevollen meighetshus og sykehjem ... - En innledning lokallagsleder Annbjørg Ulset Evensen mener vil vekke minner hos mange medlemmer. I ærverdige Doktorgården på Lillestrøm kan medlemmer av Nedre Romerike lokallag og andre interesserte høre leder for Lillestrøm historielag, Asbjørg Samuelsen, fortelle om Lillestrøm da hun var barn og om trekk ved byutviklingen. Sekretør i lokallaget, Sigrid Samstad Stavik, forteller at Asbjørg Samuelsen som er 73 år, nok vil legge hovedvekten på "hennes barndoms Lillestrøm" lenge før bystatus ble innvilget, men venter oppfølging av synspunktene innlederen har fremmet i lokalpressen om utbyggingsplaner kontra vern av gammel bebyggelse.

 

@